MDL
Baza Speciala de Aprovizionare Medicala(BSAM) in Chişinău | Online-store Baza Speciala de Aprovizionare Medicala(BSAM) Chişinău (Moldova)
Premium Business

Baza Speciala de Aprovizionare Medicala(BSAM)

+373 (22) 24-16-51
  • Baza Speciala de Aprovizionare Medicala(BSAM)
About enterprise

Baza Speciala de Aprovizionare Medicala(BSAM)

Baza Special ă de Aprovizionare Medical ă (BSAM) of este o organizatie bugetar ă subordonat ă conform Hotarii Guvernului Republicii Moldova nr.1214-15 din 31 decembrie 1997 DGRM pe ling ă GRM reorganizat ă conform HGRM nr.357 din 23.04.2005 in Agentia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice si Ajutoare Umanitare, care asigur ă si dirijaz ă activitatea subdiviziunilor sale in domeniul rezervelor cu profil medical. A fost înfiinţat ă în aprilie 1970 pentru acumularea, împrospătarea şi înlocuirea bunurilor materiale cu profil medical necesare pentru asiguratea formaţiunilor şi instituţiilor medicale destinate acordării asistenţei medicale Forţelor Armate şi populaţiei în situaţii expţionale şi pe timp de război. Baza dispune de contabilitate, sectia marketing, biroul probleme speciale şi de o structur ă dezvoltat ă de depozite speciale, cu condiţii optime de păstrare a bunurilor materiale de profil medical amplasate în toate cele trei regiuni ale republicii-nord, centru, sud. Mai dispune de un depozit intermediar amplasat pe teritoriul municipiului Chişinău care are rol de dirijare an activitaţii întregii reţele. Aici se acumuleaz ă bunurile materiale predispuse împrospătării (medicamente, antibiotice, preparate de sînge, pansament, aparataj medical utilaj şi instrumente, materiale pentru farmacii şi laborator, mărfuri sanitar gospodăreşti) şi tot aici se distribuie pentru păstrare în teritoriu a bunurilor materiale recent fabricate achiziţionate. BSAM creaz ă şi menţine relaţii de colaborare cu numeroşi furnizori interni, incercînd s ă îşi dezvolte în permanen ţă reţiaua de distribuţie pe teritoriul republicii.Asigur ă Instituţiile Medicale cît şi furnizorii interni cu oferta constituit ă din bunuri materiale ce urmeaz ă fi împrospătate sau predispuse deblocării. Recepţioneaza telfonic sau în scris cerinţele şi le distribuie către spitale şi furnizori în cel mai scurt timp. Obiectivele de baz ă ale BSAM sunt: * Acumularea, păstrarea şi împrospătarea bunurilor materiale de profil medical; * Asigurarea păstrării întegriţii volumului şi calit ăţ ii bunurilor materiale; * Distribuirea bunurilor materiale ce urmeaz ă fi împrospătare sau stocate; * Actualizarea metodelor de funcţionare; * Colaborarea cu instituţii abilitate în aces domeniu de peste hotare şi cu furnizori atît interni cît şi externi; * Colaborarea cu Instituţiile Medico Sanitar Publice; * Analiza pîeţîî farmaceutice.
Contacts

Address

Moldova,  Chişinău,  2068,  str Columna 118/1

Director

Floarea Dimitriu

Phones of enterprise

management
+373
When placing an order please inform the manager that you've learned the information on Allbiz! Thank you that you buy on Allbiz!

Internet

Site:
Products And Services
Pneumo-oxygenator of de oxigen KI-3M KI-3Minhalator
In stock 
Price:
323.33 MDL
The pneumo-oxygenator of KI-3M is intended for supply of pure oxygen or oxygen air mixture with the medical purpose for breath (inhalation) to one or two patients at the same time. Technical characteristics of a pneumo-oxygenator of KI-3M Normal work of an inhaler is not broken: a) from change of...
Group: Devices of artificial ventilation easy
Bronkhoezofagoskop BEF-1Bronhoezofagoscop BĂF-1
In stock 
Price:
573.75 MDL
Bronkhoezofagoskop is intended for diagnostics, surgical intervention, and also for administration of medicinal substances in a cavity of the larynx, tracheas, bronchial tubes, lower parts of a throat and a gullet. Technical characteristics of a bronkhoezofagoskop mod.401 BEF-1 The largest size of...
Group: The equipment and the equipment medical
Kreslo-Katalkascaun caleaşc ă
In stock 
Price:
1283.11 MDL
The wheelchair is intended for intrahospital movement of patients. Consists of the following of the main of a chastey:sidenye, a back, a removable footboard, two forward and two back wheels with rubber tires On forward wheels there are special hoops for independent movement of patients of a...
Group: Armchairs
Mask narcotic folding (framework) Masc ă de narcoz ă pliant ă
In stock 
Price:
2.9 MDL
The mask narcotic folding (framework) is intended for etherization. The gauze fitting a framework if necessary easily is removed. The mask is made of brass and covered with nickel or chrome
Group: The equipment and the equipment medical
Clips for rubber tubes screw No. 1,2 and pruzhinyashchiypensa cu arc pentru tuburi din caucuc
In stock 
Price:
2.9 MDL
Clips are intended for a latching of rubber tubes at laboratory and to medical practice Let out clips springing and screw two numbers No. 1-for rubber tubes with a diameter of 10 mm and wall up to 1 mm thick, No. 2-for rubber tubes with a diameter of 14 mm and wall up to 3 mm thick Are made of...
Group: Clamps
Dermatomdermatom
In stock 
Price:
435 MDL
The device is intended for capture for the purpose of change of free skin layers of different uniform thickness the Set consists of the hollow semi-cylinder on a mobile axis, holders for strengthening of a knife, two removable knives and a support the device is supplied with adaptation allowing to...
Group: The equipment and the equipment medical
Lampa frontala cu transformator
In stock 
Price:
23.33 MDL
Lighters are nalobny
Group: Lightings on-head
Laringoscop
In stock 
Price:
900 MDL
Laryngoscopes
Group: Laryngoscopes
Atela combinata
In stock 
Price:
18.33 MDL
atela combinata-18.33 lei, atela din sirma p/u membr superioare-34.80 lei, atela p/u membrele inferioare-43.5 lei
Group: Splints medical
Iluminator p/u microscop
In stock 
Price:
180 MDL
Iluminator p/u microscop
Group: Medical facilities
Cistoscop
In stock 
Price:
870 MDL
Cystoscopes
Group: Cystoscope
Car cargo Gas 53 (Autocamion Gaz 53)
In stock 
Gas 53 is on sale!
Group: Trucks
Groups of products
LiveInternet

Description

A complete range of products and services Baza Speciala de Aprovizionare Medicala(BSAM). All information about Baza Speciala de Aprovizionare Medicala(BSAM) in Chişinău (Moldova).